Pravidla

Zapůjčení lodí zdarma!!!

Kategorie: Muži a ženy (pouze za účasti pěti plně ženských týmů)
Závod: Kánoe 5 km

Běh 6 km

Kolo 6 km

Registrace: Registrace kompletních týmů nebo jednotlivců probíhá výhradně přes internetové stránky závodu www.triatlonostrava.cz . Po řádném zaregistrování budou kapitánovi týmu odeslány formuláře "Prohlášení závodníka", které musí vyplnit každý závodník.
Vklad: Startovné 300,- Kč jednotlivec, 500,-Kč

Ve startovném půjčení vodáckého vybavení zdarma.

Bezhotovostní platba - č.ú. 2200094717 /2010; do zprávy pro příjemce uvádějte: Triatlon Ostrava, jméno nebo název týmu.

Platba v hotovosti Nádražní 116, Ostrava, ve vodáckém obchodu mezi 9°°-16°° hod.

Po zaplacení startovného a zaslání prohlášení závodníka bude váš tým oficiálně přihlášen.

Prohlášení závodníka: Prohlášení závodníka zasílejte poštou či e-mailem
Omezení: V každém mužském týmu smí startovat nanejvýš dva závodníci, kteří se v posledním kalendářním roce, do 14-ti dnů před samotným závodem, umístili v dané, nebo z ní vycházející disciplíně do 10. místa v samostatných závodech světových pohárů, mistrovstvích světa nebo Evropy. Účastnili se Olympijských her v dané, nebo z ní vycházející disciplíně, nebo skončili do 10. místa ve své disciplíně v kategorii “Profi”, na závodě extrémních štafet RB Dolomitenmann.

Výše uvedené pravidlo neplatí pro týmy s nadační tématikou.

Startovat mohou pouze závodníci starší 16-ti let (závodníci do 18-ti let pouze po písemném souhlasu zákonného zástupce).

Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.

Zdravotní zajištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.

Zdravotní zajištění na startu a v cíli v podobě zdravotnického personálu, na vodě v podobě VZS a dále na kritických místech po celé trati v podobě pořadatelských hlídek.

Pokyny pro všechny závodníky: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy.

Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.

Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli v co nejkratším čase.

Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu.

Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěna: Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 500,- Kč maximálně do jedné hodiny po oznámení výsledků závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.

K provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti u prezentace, na startu, v cíli i v prostoru závodu, je třeba předem uzavřít dohodu s pořadatelem. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vyhoštěna z areálu - místa závodu.

Celý závod bude natáčen různými TV společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi (při přejíždění na trati, na startu, v cíli, při vyhlášení výsledků apod.). Následné zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů, vyjma zpravodajských a určených pro vlastní potřebu, je bez povolení pořadatele nepřípustné!!!

Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu.

Platí přísný zákaz závodníkům a divákům pomáhat soupeři ve stejné nebo jiné disciplíně (Vyjma ohrožení zdraví). Nastane-li takový případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude také diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením a to s tím, se kterým odstartoval!